Časté dotazy

Kdo stojí za službou Lepší Čerňák a kdo ji financuje?

Celá služba Lepší Čerňák je aktivitou Magistrátu hlavního města Prahy, který ji také plně financuje.

Za jakým účelem byla služba zřízena?

Pro Magistrát hlavního města Prahy je důležité, jak se žije nájemcům v městských bytech a jak fungují lokality, kde jsou městské byty, jako sousedství. Z toho důvodu se rozhodl standardní správu městského bytového fondu doplnit o další aktivity, které by měly přispět ke zlepšení podmínek bydlení nájemců městských bytů i jejich sousedů. Černý Most byl zvolen jako lokalita, kde budou tyto pilotní aktivity zavedeny, z důvodu nejpočetnějšího zastoupení bytů ve správě Magistrátu hlavního města Prahy. Zavedení služby předcházelo intenzivní plánování se zapojením všech relevantních subjektů hlavního města Prahy i městské části Praha 14 včetně výzkumu veřejného mínění obyvatel Černého Mostu.

Jak dlouho služba potrvá?

Byť se jedná o pilotní službu, je zde vize rozšíření do dalších lokalit hlavního města i prodloužení doby realizace. Prozatím je služba Lepší Čerňák financovaná do konce roku 2022 a obyvatelé ji mají zadarmo.

Jak funguje kontaktní linka?

Na kontaktní lince jsou k zastižení operátorky, které vám budou nápomocni v řešení vašich požadavků jako jsou například – úklid okolo domu, hlučný soused, problém s vyúčtováním, ztracený klíč od domu apod.

Jaké je číslo na kontaktní linku, v jakém čase mohu volat a kolik hovor stojí?

Kontaktní telefon je 731 14 14 28, volat můžete kdykoliv, 7 dní v týdnu, mezi 07:00 – 19:00. Mimo tyto časy, vám bude k dispozici záznamník, kde budete moci zanechat svůj požadavek. Ten vyřídíme ihned po jeho vyslechnutí a vy o tom dostanete zpětnou vazbu. Cena za volání je dána aktuálním tarifem vašeho operátora a účtuje se jako běžné volání na mobilní číslo do sítě T-mobile.

Jak se dozvím, jak byla má stížnost projednána a s jakým výsledkem?

Po obdržení vašeho požadavku, dostanete obratem potvrzení o přijetí na váš email. Následně stejným způsobem, dostanete informaci o výsledku jeho řešení.

Jaké jsou pravomoci pochůzkářů a v jakém čase provádí pochůzky?

Přítomnost pochůzkářů má primárně preventivní charakter. Dva pochůzkáři jsou v terénu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Mohou tak daleko pružněji reagovat na problematické situace a případně kontaktovat další subjekty jako jsou Městská policie Praha 14 či terénní služby lokálních poskytovatelů sociálních služeb.

Jak často probíhá doplňkový úklid a co má na starosti?

Doplňkový úklid probíhá každé dopoledne, každý všední den. Jeho úkolem je doklízení ploch, které se pravidelně uklízejí méně často. Také má na starosti úklid nově vzniklého nadměrného nepořádku, který vznikne v průběhu noci.

Jak mohu jako občan pomoci, abychom měli lepší ‘Čerňák’?

Ideálně tak, že nám pomůžete udržovat okolí našeho bydliště uklizené a příjemné pro bydlení, že budeme vzájemně navzájem respektovat potřeby každého obyvatele Černého Mostu a že v případě jakýchkoliv podnětů nás budete kontaktovat na naší kontaktní lince.

Jak funguje přidělování bytů ve správě Magistrátu hlavního města Prahy?

Všechny důležité informace o městské politice bydlení naleznete na této stránce.